top of page

 Revolutionær TeraHertz Teknologi for Selvhelbredelse

Apparat er bygget på en banebrytende teknologi som benytter TeraHertz-frekvenser. Bruken av dette apparatet har ført til utrolige resultater, og tilbakemeldingene fra brukere er intet mindre enn "mindblowing."

 

Det er viktig å merke at vårt apparat er patentert, og dessverre finnes det kopier på markedet som ikke inneholder ekte TeraHertz-teknologi. I tillegg avgir slike kopier uønskede elektromagnetiske felt (EMF-stråling).  

TeraHertz-frekvensene i vårt apparat spiller en vesentlig rolle i å styrke kroppens selvhelbredelsesmekanisme. Mennesker har en innebygd evne til å helbrede seg selv, men denne kunnskapen har dessverre blitt forsømt. Vi er ikke ment å være konstant syke eller avhengige av legemidler for å opprettholde helsen vår.

Stress, blokkeringer, giftstoffer, mangel på essensiell næring, og mikroorganismer er noen av faktorene som skaper ubalanse og sykdom i kroppen. Dette overbelaster kroppen og hindrer den i å helbrede seg selv. TeraHertz-frekvensene i vårt apparat har egenskapen til å styrke friske celler, vekke inaktive celler til liv, og eliminere syke og dysfunksjonelle celler.

Kroppen består av utrolige 30-40 billioner celler, og tilstanden til disse cellene spiller en avgjørende rolle for vår generelle helse. Ved å bruke TeraHertz-teknologien i apparat, kan du hjelpe kroppen med å gjenfinne sin naturlige balanse og selvhelbredelsespotensial.

 

TeraHertz  Apparatet
 

Apparatet består av en 3 i 1 teknologi. TeraHertz (frekvensen), Quantum Scalar og Optisk kvarts krystall. Teknologien er ikke ny, men kombinasjonen er ny og unik.

 Hvordan fungerer det?

Terahertz frekvensen resonerer med samme frekvens som normale menneskelige celler og genererer millioner av vibrasjoner pr sekund.

Logo

Symptomer som Tegn på Kroppsens Ubalanse og Frekvensbehandlingens Genialitet

TeraHertz-frekvensene kobler seg på cellene og kroppens iboende intelligens, og apparatet er et enestående verktøy som hjelper kroppen å sette i gang viktige og nødvendige prosesser og systemer, som f.eks detox, fri flyt av energi (via chakraer og meridianer), blodsirkulasjon, lymfesystem og immunforsvar. I tillegg vil eventuelle virus og bakterier ikke trives veldig godt i en kropp som blir utsatt for TeraHertz-frekvenser... Om du har flere plager/ symptomer, så vit at det er håp. Det handler om å rette opp i ubalanser og å hjelpe kroppen slik at den kan gjøre det den er skapt for å gjøre.

Smerte

Symptomer og ubehag i kroppen er ofte indikasjoner på at kroppen er i ubalanse. Dette kan skyldes enten overskudd eller mangel av visse elementer, og kroppens naturlige reguleringssystemer kan noen ganger komme til kort.

Ubalansen kan manifestere seg som en rekke fysiske eller psykiske plager, inkludert smerte, søvnproblemer, hudutslett, og nedstemthet, for å nevne noen.

Ved stor ubalanse kan det være vanlig å oppleve flere symptomer samtidig.

I vestlig medisin blir symptomer ofte behandlet isolert, men det er sannsynlig at mange av dem har sammenheng eller felles opprinnelse. En enkelt årsak kan føre til flere ulike ubalanser og dermed utløse en rekke forskjellige symptomer.

Kroppen er utrolig kompleks, og det finnes ingen universell løsning for å korrigere ubalanser, da det er mange faktorer og tilnærminger å vurdere. Å behandle eller dempe symptomene løser ikke nødvendigvis selve ubalansen.

Det som er spesielt bemerkelsesverdig med den nye generasjonen av apparater og deres frekvensbehandling, er at de gir kroppen den hjelpen den trenger. Dette verktøyet bidrar til å aktivere kroppens naturlige selvhelbredelsesmekanismer ved å tilby spesifikke frekvenser som kan adressere årsakene til ubalansen.

Vårt moderne samfunn krever stadig mer hjelp til å takle de komplekse utfordringene knyttet til helse og velvære. Denne nye tilnærmingen gjør det mulig for kroppen å finne sin egen vei til å gjenopprette balansen og håndtere en rekke symptomer. Frekvensbehandling har vist seg å være en genial måte å støtte kroppens egne helbredelsesprosesser på.

Aktiverer kroppens selvhelbredende system.

TeraHertz vibrerer på samme frekvens som normale celler.

Frekvensen gjenkjenner cellene, forsterker de friske, vekker de inaktive og sørger for at de syke og døde cellene (vevansamlinger) brytes ned og skilles ut.

Kroppens selvhelbredende system aktiviseres. Dette fører også til at blod- og lymfegjennomstrømning forbedres, hormoner reguleres og organer beskyttes.

 • Åpner meridianer og blokkeringer i lymfesystmet.

 • Bedrer blodsirkulasjonen,inkludert mikrosirkulasjonen.

 • Litt om hva TeraHertz gjør

 • TeraHertz -frekvens kommuniserer med cellene i kroppen, og de virker inn på organer , vev, systemer og funksjoner.

 • Styrker friske celler. Vekker sovende celler. Reparerer sovende celler.

 • Beskytter og styrker organe.

 • Identifiserer og ødelegger skadelige celler.

 • Styrker kroppens evne til å helbrede seg selv.

 • Reparerer skadede celler Renser blodet.

Frekvensbehandling passer bra for alle, men spesielt for deg med:

 • Lav energi

 • Søvnproblemer

 • Fordøyelsesproblemer

 • Kardiovaskulære utfordringer

 • Muskel- og ledd vondter

 • Hudplager

 • Betennelser

 • Vondter

 • Blokkeringer

Vær tålmodig!

Når du aktiverer kroppens naturlige helbredelsesprosesser, kan det hende at kroppen prioriterer andre behov og velger å starte med andre prosesser først. 

 

Gravid?

Gravid? Hvis du er gravid, anbefaler vi ikke å benytte frekvensterapi. Men du er hjertelig velkommen både før og etter graviditeten!

 

Menstruasjon?

Vi anbefaler ikke behandling under menstruasjonen, da terapien kan øke blodsirkulasjonen, noe som potensielt kan øke menstruasjonsblødningen."

 

 

bottom of page